شهروندان بحرینی همچنان به تظاهرات و تحصن خود علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و سلب تابعیت شیخ «عیسی قاسم» ادامه می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، مردم بحرین به تحصن خود در برابر منزل شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور که از دوشنبه شب آغاز شده است، ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش مردم بحرین که از دوشنبه شب در برابر منزل شیخ عیسی قاسم در مرکز شهر الدراز تجمع کرده اند، اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت این مرجع بزرگ سیاسی و دینی شیعیان بحرین را محکوم کردند.

مردم بحرین همچنین پس از اینکه آل خلیفه خروج فوری شیخ قاسم از کشور را خواستار شد، با تشکیل زنجیره های انسانی پیرامون منزل شیخ قاسم، سدی را در برابر نظامیان آل خلیفه ایجاد کردند تا بدین صورت از ورود آنها به منزل شیخ جلوگیری کنند. مردم همچنین در برابر منزل رهبر خود مستقر شدند.

همچنین شهروندان بحرینی در شب نخست با تجمع در برابر منزل شیخ قاسم، از منزل وی محافظت کردند و نماز صبح را نیز در این منطقه برگزار کردند.

مردم روستای ابوقوه در جنوب غرب منامه پایتخت بحرین با برگزاری تظاهراتی گسترده، حمایت کامل خود را از آیت الله شیخ عیسی قاسم اعلام کردند و فریاد زدند که زندگی ذلیلانه را هرگز نخواهیم پذیرفت.

از سوی دیگر آل خلیفه نیز در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود محله منزل شیخ قاسم را در شهر الدراز به وسیله خودروهای نظامی و زرهی محاصره کرد. این اقدام پس از سرکوب گروهی از مردم توسط نظامیان آل خلیفه بود که در اعتراض به سلب تابعیت شیخ قاسم، تظاهرات کرده بودند و در جریان این درگیری شماری از طرفین زخمی شدند.