رهبر جریان صدر عراق ضمن ظالمانه دانستن تصمیم آل خلیفه در سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم از مردم کشورش خواست که جمعه آینده دست به تظاهرات بزنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های عراقی، مقتدا صدر رهبر جریان صدر، سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم را در راستای طایفه گری بین المللی دانست و خواستار تظاهرات عراقی ها در حمایت از مراجع در کل دنیا به ویژه در حمایت از شیخ عیسی قاسم شد.

رهبر جریان صدر اعلام کرد: رژیم بحرین با سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم مرجع بحرینی تصمیم ظالمانه دیگری اتخاذ کرد. این پس از سلسله تصمیمات ظالمانه ضد مخالفان بحرینی است که یاور و کمک کننده ای ندارند.

مقتدا صدر بیان کرد: این تصمیم در راستای تثبیت طایفه گری بین المللی است به ویژه پس از تعدی ها به شخصیت های دینی در کشورهای مسلمان در سوریه، نیجریه، عربستان و دیگر کشورهاست.از سویی این تصمیم در راستای در تنگنا قرار دادن مخالفان بحرینی است.

رهبر جریان صدر از انقلابیون بحرینی خواست که به انقلاب سفید خود ادامه دهند و در برابر این فشارهای ظالمانه تسلیم یا عقب نشینی نکنند.

وی از ملت عراق نیز خواست که جمعه آینده، دست به تظاهرات مسالمت آمیز در راستای حمایت از مراجع خود در کل دنیا به ویژه مرجع برجسته بحرینی شیخ عیسی قاسم بزنند.

مقتدا صدر تاکید کرد: این قبیل اقدامات تنها به شکل ویژه بحرین را هدف قرار نداده است بلکه وحدت اسلام و مسلمانان را هدف قرار داده است. هدف هیمنه تروریسم و تروریستها و قرار دادن شخصیت های دینی زیر سلطه رژیم عقب مانده است اما این رخ نخواهد داد. شیخ بزرگوار یکی از رهبران برجسته انقلابیون مصلح است که باید مورد حمایت قرار داد همانطور که انقلاب بحرین را مورد یاری قرار داد.