افشای فعالیت‌ های امارات در استان شبوه، توجه رسانه‌ های مختلف یمنی به ویژه رسانه‌ های حامی ائتلاف متجاوز سعودی را برانگیخته است.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه خبری “بویمن” در سایت خود تأکید کرد، شبکه العالم اعلام کرده است که امارات صدها نفر از جوانان استان شبوه را جذب کرده تا آنان را آموزش و سازماندهی کند.
سایت خبری خبری “عدن پست” وابسته به ائتلاف متجاوزان سعودی نیز، به نقل از العالم خاطرنشان کرد که امارات با این کار، در تلاش است تجربۀ باندهای موسوم به نیروهای ویژه حضرموت را که اکنون استان حضرموت را تحت کنترل دارند، کپی برداری کند.”
سایت “اخبار الیمن” هم تأکید کرد: “امارات سعی دارد از این طریق سیطره خود را بر استانهای جنوب شرقی یمن تکمیل کند.”
سایت خبری “یمرس” نیز خاطرنشان کرد: “این اقدامات در راستای جنگ نفوذ با عربستان در استانهای جنوبی یمن می باشد.
سایت خبری “انا یمنی” هم با نقل این خبر تأکید کرد: “هدف از این اقدام استفاده از جوانان شبوه، برای تشکیل کمربند امنیتی جهت تضمین منافع امارات در جنوب یمن است.”
“یمن پرس” نیز به نقل از شبکه العالم تأکید کرد که امارات به دنبال گسترش سیطره خود بر استانهای جنوب شرقی یمن است.
سایت خبری “یمنی نت” نیز این خبر را با این عنوان نقل کرد:”تلویزیون ایرانی، به این دلیل امارات جوانان ما در استان شبوه را به خدمت می‌گیرد.”

گفتنی است که شبکه العالم، دو روز پیش از اهداف امارات در استان شبوۀ یمن پرده برداشت.
در این خبر تاکید شده بود که امارات، صدها تن از جوانان استان شبوه را به مزدوری گرفته و درصدد آن است که با آموزش نظامی آنان، کمربندی امنیتی در این استان ایجاد کند که از منافع امارات، نگهبانی کند.
منابع آگاه به شبکه العالم خبر داده بودند که امارات، به دنبال پیاده کردن الگوی شبه نظامیان موسوم به نخبگان حضرمی است که در حال حاضر بر استان حضرموت چیره اند.