نظامیان آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود به دفتر رهبر شیعیان بحرین یورش برده و درب های آن را شکستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نظامیان آل خلیفه به جسارت ها و توهین های خود به شیعیان بحرین و سیاست های سرکوبگرانه شان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش نظامیان آل خلیفه دفتر شیخ «عیسی قاسم» را در غرب منامه پایتخت بحرین مورد یورش قرار دادند و اقدام به شکستن درب های آن کردند.

گزارش ها حاکی است نظامیان آل خلیفه همچنین اتاق های موجود در طبقه های بالا را که دفتر شیخ قاسم در آن وجود دارند، بازرسی کردند. در این طبقات همچنین شهروندان وطلاب علوم دینی اقامت داشتند.

شایان ذکر است رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود روز دوشنبه تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو کردند.