کارگاه آموزشی دوره تکمیلی هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی، ویژه خانواده کارکنان مسجد مقدس جمکران در ماه مبارک رمضان در این مسجد مقدس برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ دوره تکمیلی کارگاه آموزشی «هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی» که ویژه خانواده کارکنان مسجد مقدس جمکران است، برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی در ماه مبارک رمضان، پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ با حضور استاد مهدی فاضلی، مؤلف کتاب های کودک در حال برگزاری است.

در این جلسات موضوعاتی همچون مهارت های خود آگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، مقابله با هیجانات ناخوش آیند، مدیریت اضطرس، تفکر خلاق، تفکر نقاد و مهارت تصمیم گیری مطرح می شود.

گفتنی است که این کارگاه های آموزشی به همت مدیریت منابع انسانی مسجد مقدس جمکران برگزار می شود که در سال گذشته نیز با موضوع سبک زندگی برگزار شده بود.