علمای بحرین با صدور بیانیه ای نسبت به هرگونه اقدام جنون آمیز رژیم آل خلیفه علیه آیت الله «عیسی قاسم» روحانی برجسته این کشور هشدار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرآه البحرین، علمای بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کردند که هدف قرار دادن آیت الله «عیسی قاسم» توسط آل خلیفه تعرض به شیعیان این کشور است. علمای بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم را بزرگترین نماد و نمونه بارز عزت و کرامت شیعیان این کشور برشمردند.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم از سوی آل خلیفه، نسبت به سلب تابعیت این روحانی شیعه که خواستگاه تاریخی وی بحرین بوده و از حقوق و کرامت مردم این کشور خالصانه دفاع کرده است ابراز تعجب شده است.

علمای بحرین در بیانیه خود نسبت به هرگونه اقدام جنون آمیز آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم هشدار دادند و بر توقف ظلم و تعدی به شیعیان و حقوق و رهبران آنها تاکید کرده و توقف وارونه نشان دادن حقایق، گمراه کردن افکار عمومی و دلیل تراشی برای این ظلم و ستم از سوی آل خلیفه را خواستار شده اند.

در این بیانیه بر ضرورت توقف اقدامات سرکوبگرانه علیه شیعیان بحرین تاکید شده و این امر را موجب پیچیده تر شدن بحران و گسترش ابعاد آن دانسته اند. در این بیانیه همچنین با تمام وضوح اعلام شده است که بذل جان در راه دفاع از دین و مقدسات، نمادها و رهبران آن کمترین چیز است.

لازم به ذکر است که رژیم آل خلیفه روز دوشنبه در اقدامی خلاف قوانین انسانی٬ تابعیت آیت الله «عیسی احمد قاسم» رهبر شیعیان بحرین را سلب کرد.