رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق ضمن محکومیت اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اظهار داشت: این اقدام پس از دستور مستقیم مقامات رژیم سعودی انجام شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «قاسم الأعرجی» رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را به شدت محکوم کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: این اقدام پس از دستور مستقیم مقامات رژیم سعودی انجام شد.

این نماینده پارلمان عراق هدف از اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت روحانی برجسته شیعی در بحرین را ایجاد فرقه گرایی خواند.

الأعرجی در همین ارتباط اظهار داشت: شایسته بود که مقامات رژیم آل خلیفه به سلب تابعیت تروریست ها و تکفیریها مبادرت کنند و نه شیخ عیسی قاسم.

وی همچنین تأکید کرد: افکار عمومی ممکن است که صبر پیشه کنند، اما بدون شک تسلیم طغیان‌گران نخواهند شد، چراکه از آنها قوی تر هستند.