اتحادیه علمای مسلمان عراق با صدور بیانیه ای سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعی در بحرین توسط رژیم آل خلیفه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، اتحادیه علمای اسلامی عراق در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه علمای مسلمان عراق در این بیانیه ضمن درخواست از رژیم آل خلیفه برای تجدید نظر از تصمیم خود، تصریح کرده است: آل خلیفه دست از تبعیض‌های فرقه‌گرایانه بردارد.

در بیانیه این اتحادیه همچنین آمده است: تمامی علمای دینی از هر مذهبی که هستند باید حکام خود را به حفظ وحدت و دور نگاه داشتن اقدامات تحریک آمیز دعوت کنند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه روز دوشنبه هفته جاری تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعی در بحرین را سلب کرد.