شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد ۵ مرکز تحقیقاتی مرتبط با آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این شورا موافقت اصولی خود را با تاسیس مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت، مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی، عضلانی و اسکلتی، مرکز تحقیقات بیماریهای زنان (اندومتریوزیس) در دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده است.

تاسیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی را کسب کردند.