فرایند فروپاشی ائتلاف عربستان برای تجاوز به یمن، با خروج نیروهای مغرب از این ائتلاف شدت یافت.

به گزارش پرس شیعه؛ فرماندهی نظامی مغرب نیروهایی را که برای مشارکت در ائتلاف تجاوز به یمن، اعزام کرده بود، به وطن فراخواند.

به نوشتۀ وبگاه هسپرس، منابع آگاه به روزنامۀ الصباح مغرب گفتند که با صدور این دستور، ۱۵۰۰ تن از نیروهای ویژۀ مغرب که هم در عملیات زمینی و هم در عملیات هواییِ تجاوز به یمن شرکت داشتند، به کشور بازگشتند.

پیش از این، امارات نیز به همراهی خود با عربستان سعودی در تجاوز به یمن پایان داد.