شرکت سیمان لافارژ فرانسه برای تضمین تداوم فعالیت کارخانه خود در سوریه ، در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به داعش باج پرداخت می کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه فرانسوی لوموند در شماره روز سه شنبه خود نوشت: شعبۀ کارخانه شرکت فرانسوی لافارژ در شهر جلابیا در شمال شرق سوریه بود. شرکت لافارژ سال ۲۰۰۷ کارخانه سیمان جلابیا را از شرکت اوراسکام مصر خریده بود. ارزش کارخانه سیمان جلابیا ۶۰۰ میلیون یورو بود و این کارخانه برای شرکت لافارژ که بزرگترین شرکت تولید سیمان جهان است ، در حکم مهمترین سرمایه گذاری خارجی بود زیرا می توانست از قِبَل آن سود خوبی به دست بیاورد و پس از اینکه دولت سوریه صنعت سیمان را به علت نیاز روزافزونش به این نوع از مصالح ساختمانی به مزایده گذاشت، فوراً در این مزایده مشارکت کرد و برنده آن شد.

رسوائی کارخانه لافارژ به بهار ۲۰۱۳ برمی گردد هنگامی که داعش درپی گستردن تدریجی سیطره خود بر اطراف این کارخانه و راه های منتهی به آن بود.

کارخانه لافارژ تا اواخر سال ۲۰۱۳ با وجود ناآرامی های سوریه به فعالیت عادی خود ادامه می داد. نیروهای دولتی سوریه که مسئول حفاظت از کارخانه لافارژ بودند ، تابستان سال ۲۰۱۲ از جلابیا عقب نشینی کردند و نیروهای مردمی کُرد طبق توافق خود با مدیریت کارخانه مسئولیت حفاظت از کارخانه را به عهده گرفتند. ازاوایل سال ۲۰۱۳ تولیدات کارخانه کاهش یافت و همین امر باعث افزایش نجومی قیمت سیمان در بازار سیاه شد .
بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که شهر رقه و شهر منبج در ۶۵ کیلومتری شرق کارخانه لافارژ به سیطره داعش درآمد، مسئولان دفتر شرکت لافارژ در پاریس از هیچ تلاشی برای تضمین امنیت کارخانه خود و کارکنانش و راه های منتهی به آن در جلابیا دریغ نکردند.
شرکت لافارژ اوایل سال ۲۰۱۳ یک تبعۀ اردنی را به نام احمد جلودی به شهر منبج فرستاد تا با مسئولان داعش در این شهر و شهر مجاور رقه مذاکره کند که این فرد هماهنگی های لازم را انجام می داد و باج ها را به دست داعش می رساند و داعش هم مجوزهایِ دارای مهر خود را به وی می داد تا کامیون های حامل سیمان شرکت لافارژ بدون هیچ مشکلی از ایست های بازرسی داعش بگذرند و تانکرهای حامل سوخت نیز محموله خود را به کارخانه برسانند.
روزنامه لوموند نسخه هایی از ایمیل های رد و بدل شده بین جلودی و فردریک ژولیبوا مدیر کل کارخانه لافارژ، منتشر کرده است که موضوع این ایمیل ها مقدار باج های اعطائی شرکت لافارژ به داعش است . این ایمیل ها به دست ژان کلود وِیار مدیر امنیت شرکت لافارژ در پاریس نیز می رسید که این امر بیانگر آگاهی مسئولان شرکت از قضیه همکاری و باج دهی به داعش بود.
لوموند نوشت : شرکت لافارژ همچنین سوخت مورد نیاز خود را از تجار بازار سیاه که با داعش ارتباط داشتند ، خریداری می کرد و برخی از مواد اولیه اش را نیز از مناطقِ مجاور شهر رقه می خرید.
این روزنامه فرانسوی افزود: همکاری شرکت لافارژ با داعش تا روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ یعنی همان زمانی که داعش کارخانه جلابیا را به تصرف خود درآورد، ادامه داشت.