قم – یکی از مراجع تقلید شیعیان در واکنش به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در بیانیه‌ای اعلام کرد: حکام بحرین که از عقل و درایت کافى برخوردار نیستند خود را در گردآب خطرناکى افکنده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ در بیانیه آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی آمده است: حکام بحرین با کمک عربستان سعودى که به سبب ناکامى‌هایش در سوریه و عراق و یمن به صورت کشتى شکسته‌اى درآمده که در حال غرق شدن است دست به کارهاى خطرناک عجیبى زده‌اند، از جمله پس از تخریب ده‌ها مسجد و حسینیه و زندانى کردن گروه زیادى از بزرگان و افراد عادى شیعه و ممنوع کردن نماز جماعت و تضییقات سوء دیگر اقدام به سلب تابعیت عالم بزرگ بحرین شیخ عیسى قاسم کرده، کارى که ممکن است حکام بحرین را به نقطه پایان حکومتشان برساند.

در ادامه این پیام تأکید شده است: سلب تابعیت یک عمل غیر انسانى و شیطانى است کسى که خودش و اجدادش در کشورى زیسته‌اند در آن کشور حق دارند و این حق را هیچ‌کس نمى‌تواند از آنها بگیرد و اگر بنا باشد سلب تابعیتى شود باید از آل خلیفه شود زیرا اجداد آنها از عربستان سعودى و نجد آمده، در حالى که حضرت شیخ عیسى قاسم خود و اجدادش همه بحرینى هستند.

در ادامه بیانیه آیت الله مکارم شیرازی آمده است: شیعیان بحرین تاکنون در تظاهرات مسالمت‌آمیزشان گفته‌اند اگر حقوق مسلم آنها داده شود حاضرند با برادران اهل سنت که عداوت و دشمنى با آنها نداشته باشند همزیستى مسالمت‌آمیز کنند ولى حکام بحرین که از عقل و درایت کافى برخوردار نیستند خود را در گردآب خطرناکى افکنده‌اند که روز به روز بر گرفتارى آنها افزوده مى‌شود.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: آنها باید درک کرده باشند که مراجع شیعه هرگز این‌گونه کارها را تحمل نخواهند کرد.