رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ ای معاونان جدید نیروی انسانی، آموزش و امور بسیج این ستاد را منصوب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر ویژه رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ای برخی معاونان جدید این ستاد را منصوب کرد.

سردار محمدجواد زاده‌کمند به عنوان معاون نیروی انسانی و امیر محمدحسن باقری به عنوان معاون آموزش منصوب شده‌اند.

سرلشکر فیروزآبادی، سردار ابوالفضل شکارچی را به عنوان معاون امور بسیج ستادکل، سردار آخوندی را به عنوان جانشین معاونت آموزش و سردار فروتن را به عنوان رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرده است.