کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی از وظایف همیشگی دولت اوباما و حاکمان مختلف کاخ سفید بوده است. با این تفاوت که دولت اوباما این بار با درخواست کابینه نتانیاهو برای پرداخت کمکهای سالانه نظامی بیشتر به اسرائیل مخالفت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ گزارشگر شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشت: “مذاکرات آمریکا و اسرائیل درخصوص حجم کمکهای نظامی آمریکا طی ده سال آینده همچنان ادامه دارد.”
“یعقوب نیفل” معاون رئیس هیئت امنیت ملی رژیم اسرائیل گفته است: “از مسائل مورد بحث بین آمریکا و اسرائیل، حجم کمکهای افزایش یافته به اسرائیل در زمینه تقویت پدافند اسرائیل در مقابله با موشکهای بالستیک می باشد.”
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی تأکید کرد: “بر اساس بیانیه کاخ سفید حجم کمکهای آمریکا در زمینه ارتقای قدرت پدافندی اسرائیل در رویارویی با موشکهای دشمن ۵۰۰ میلیون دلار می باشد که کنگره آمریکا افزایش ۱۰۰ ملیون دلار یعنی کمکهای مالی سالانه ۶۰۰ ملیون دلار را برای سال ۲۰۱۷ تصویب کرد. این در حالی کاخ سفید با این مبلغ سخاوتمندانه برای کمکهای امریکا به اسرائیل مخالفت کرد.”
“افی دیختر” رئیس کمیسیون سیاستهای خارجی و امنیت از حزب لیکود در این باره گفت: “مساله تقویت پدافند اسرائیل در رویارویی با موشکهای مهاجم یک مسأله مجزا می باشد. و امیدوارم در نهایت وارد چارچوب بودجه در این دهه شود.”
گزارشگر اسرائیلی خاطرنشان کرد: “بیانیه کاخ سفید در این باره لحن هشدار دهنده ای داشت.اگر مسأله کمکها هم اکنون حل و فصل نشود منتظر کمکهای سخاوتمندانه نباشید. مخالفان نتانیاهو موضعگیری کاخ سفید در این باره را نتیجه لجاجتها و منش افراط گراینه و تندرویهای نتانیاهو در تعامل با اوباما دانستند.”
تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهارات تزیپی لیونی رئیس اپوزیسیون را در این باره پخش کرد.
وی گفت: “مواضع تهاجمی رئیس کابینه علیه رئیس جمهور آمریکا این نتایج را در پی داشت.”