شمار فلسطینیانی که در قدس اشغالی تحت خط فقر زندگی می کنند، هر روز در حال افزایش است.

به گزارش پرس شیعه؛ از زمان آخرین آمارگیری که در سال ۲۰۱۴ به عمل آمده است، شمار فلسطینیانی که در قدس تحت خط فقر زندگی می کنند، ۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این تعداد در سال ۲۰۱۴ ۸۲ درصد و در سال ۲۰۱۳ ۶۷ درصد بود و از سال ۲۰۰۶ تاکنون شمار فلسطینیانی که زیر خط فقر زندگی می کنند به ۶۶ درصد رسیده است.

روزنامه مذکور افزود که حدود ۳۰۰ هزار فلسطینی در قدس اشغالی زندگی می کنند که فقیرترین ساکن فلسطین اشغالی هستند اما در دهه گذشته وضعیت اقتصادی آنان به سبب پاره ای مسائل از جمله بحران های اقتصادی موجود در قدس در نتیجه احداث دیوار نژاد پرستانه بین قدس و کرانه باختری و توقف واردات کالا از کرانه باختری بدتر شده و بر مشکلات و سختی های پیش روی آنان افزوده شده است.

هاآرتص افزود که در پی عملیات های مقاومتی فلسطینیان ساکن قدس، رژیم صهیونیستی تدابیر شدیدتری علیه فلسطینیان در این شهر اتخاذ کرده است و این مساله در کنار بالارفتن قیمت کالاها و اجناس تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی فلسطینیان داشته است و وضعیت آنان را روز به روز بدتر می کند.

این روزنامه تصریح کرد که آمار و داده های موجود نشان می دهد که فقر در میان فلسطینیان ساکن قدس بی داد می کند و به مراتب بیشتر و گسترده تر از کرانه باختری است. این در حالی است که تنها ۷ درصد از خانواده های فلسطینی فقیر در قدس تحت حمایت اجتماعی دولت رژیم صهیونیستی قرار دارند حال آنکه ۱۰ درصد از خانواده های فقیر یهودی از این حمایت های بهره مند می شوند.

روزنامه مذکور گوشه ای سخنان و اظهارات فلسطینیان ساکن قدس در مورد اوضاع بد زندگی در این شهر را ذکر کرده است که یکی از فلسطینیان در این باره می گوید: “از آغاز ماه مبارک رمضان تنها یک بار گوشت خورده ام. قیمت ها بسیار بالا است اما قیمت انسان ها هر روز کمتر می شود.