احزاب و جمعیت‎ های لبنان سلب تابعیت رهبر شیعیان را نشان دهنده شیوه دیکتاتورمأبانه آل خلیفه و تلاشی برای به خشونت کشاندن انقلاب مسالمت آمیز ملت بحرین توصیف کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ احزاب و جمعیت های اسلامی لبنان با صدور پیام های جداگانه نسبت به سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از سوی آل خلیفه به شدت انتقاد کردند.

تجمع علمای مسلمان از این اقدام آل خلیفه به عنوان مقدمه فتنه داخلی یاد کرد و افزود: اقدامات دولت بحرین در راستای مصالح دشمنان امت اسلامی است. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم یک اقدام باطل به شمار می آید چرا که شناسنامه تنها یک برگ صادر شده از دولت است و سلب آن نمی تواند وابستگی به سرزمین را از بین ببرد.

این تجمع همچنین تلاش آل خلیفه برای تسلط بر حقوق شرعی شیعیان را محکوم کرد و اظهار داشت: تلاش بحرین برای دخالت در این مساله فقهی به معنای نادیده گرفتن حق فقیران بحرینی و تعرض به حکم شرعی است.

جبهه العمل اسلامی

جبهه العمل اسلامی که ریاست آن را شیخ شیخ زهیر الجعید برعهده دارد، سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را گامی خطرناک علیه علمای مذاهب مختلف و همچنین امت اسلامی توصیف کرد.

در این پیام آمده است: ادامه این روند غیرمسؤولانه از سوی نظام علیه ملت و علمای بحرین و نادیده گرفتن حق آزادی و مشارکت سیاسی آنان شگفت انگیز است. این اقدامات به مثابه ریختن بنزین بر آتش در برابر فعالیت های وحدت طلبانه علمای مخالف فتنه و خشونت به شمار می آید.

این جبهه از انقلاب بحرین به عنوان انقلاب مسالمت آمیز یاد کرد و ادامه داد: انقلاب مسالمت آمیز بحرین پس از چند سال همچنان به صورت مسالمت آمیز ادامه یافته و اصلاحات، محبت، همکاری و مشارکت همگانی را دنبال می کند.

جمعیت علمای جبل عامل

جمعیت علمای جبل عامل، این اقدام دولت بحرین را در ادامه تاریخ قلع و قمع نظام های سرکوبگر یاد کرد.

این جمعیت تصریح کرد: تعرض به این عالم و رهبر که ضمانتی برای ملت بحرین است، اوج ورشکستگی مقامات ظالم بحرین را نشان می دهد. آل خلیفه در حال ظلم و ستم بی نظیری علیه ملت بی گناهی است که به صورت مسالمت آمیز به راهپیمایی می پردازند.

علمای جبل عامل خاطر نشان ساخت: از همه رهبران دینی، سیاسی و حقوقی بحرین، منطقه و جهان می خواهیم صدای خود را نسبت به این اقدام احساس برانگیز نظام ظالم بحرین بلند کنند.

جمعیت احزاب لبنان

جمعیت احزاب لبنان با اعتراض شدید نسبت به سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم تأکید کرد این تصمیم تروریستی نشان دهنده ثبات نظام پادشاهی بحرین بر سیاست قلع و قمع و تروریستی علیه علما و دعوت کنندگان به اصلاح است.

این جمعیت از تلاش برای خاموش کردن صدای انقلاب مسالمت آمیز بحرین به عنوان یکی از اهداف این اقدام یاد کرد و افزود: آل خلیفه با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم درصدد کشاندن انقلاب مسالمت آمیز بحرین به خشونت است تا به این بهانه به سرکوب گسترده تطاهرکنندگان بپردازد.

جمعیت احزاب لبنان بر لزوم یاری انقلابیان بحرینی و محکومیت سیاست های ظالمانه و نژادپرستانه آل خلیفه تأکید کرد و بیان داشت: این سیاست ها با حمایت آمریکا و عربستان صورت می گیرد و همگان باید در برابر این سیاست ایستاده و به دولت بحرین برای تجدیدنظر در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم فشار وارد کنند.

در این پیام از شیخ عیسی قاسم به عنوان عالمی محترم از سوی قشرهای مختلف ملت یاد شده و آمده است: نظام بحرین مسؤولیت کامل پیامدهای منفی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم و تأکید بر عدم پذیرش خواسته های مشروع ملت بحرین را برعهده دارد.

حزب توحید عربی

دبیرخانه حزب توحید عربی لبنان در پیامی اظهار داشت: تعرض دولت بحرین و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به عنوان دعوت کننده به گفت وگو و صاحب اندیشه پاک و روشن برای خروج بحرین از این بحرین سیاسی محکوم است.

در ادامه این پیام آمده است: سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم یک اقدام خطرناک بوده و دیکتاتور بودن دولت بحرین را به اثبات می رساند. مقامات آل خلیفه به سیاست اشتباه خود در قبال ملت بحرین که خواستار عزت و کرامت است، چنگ زده اند.