رهبر جریان صدر عراق از شیخ عیسی قاسم خواست به عراق بیاید.

به گزارش پرس شیعه؛ سید مقتدا صدر، در پیامی که بر صفحه تویتر خود منتشر کرد، نوشت: شیخِ مجاهد و عزیز، جناب عیسی قاسم، هرگاه ناچار به ترک بحرین شدی، عراق به تو خوش آمد می گوید، عراق را کشور خود بدان.

وی افزود: از برادرانمان در بحرین می خواهیم بر شدت انقلاب مسالمت جویانۀ خود بیفزایند و مراقب باشند در دام رژیم های آل سعود و آل خلیفه نیفتند.

رهبر جریان صدر در ادامه خطاب به حکام عرب حاشیه خلیج فارس گفت: بدانید که ظلم پایدار نمی ماند و خداوند مستضعفان را پیروز می گرداند، بنابراین از صدام عبرت بگیرید، صدام اکنون کجاست؟ “و گمان مبر که خدا از کارهای ظالمان غافل است (نه، بلکه کیفر) آنها را به روزی موکول کرده است که در آن، چشم ها از ترس و وحشت، از حرکت باز می ایستد.