علمای ارشد بحرین از رهبر شیعیان این کشور به عنوان فرزند اصیل سرزمین و تاریخ بحرین یاد کرده و نظام را نسبت به هر گونه اقدام جنون آمیز علیه شیخ عیسی قاسم برحذر داشتند.

به گزارش پرس شیعه؛ علمای ارشد بحرین در واکنش به سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور پیامی صادر کردند.

این پیام به شرح ذیل است:

هدف قرار دادن آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم، هدف قرار دادن مذهب تشیع در این کشور، تجاوز به حرمت های مذهب و نابود کردن آن به شمار می آید چرا که این عالم، بزرگترین و برجسته ترین نماد عزت و کرامت شیعیان کشور است.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را محکوم کرده و ایشان را فرزند اصیل و ریشه دار سرزمین و تاریخ بحرین می دانیم. وی از علمایی است که کشور به وجود او افتخار می کند و حرص فراوانی به امنیت و ثبات وطن دارد و همواره به دفاع از حقوق و کرامت ملت می پردازد.

به نظام نسبت به هرگونه اقدام جنون آمیز علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم هشدار داده و به مقامات می گوییم که به ظلم و ستم علیه حقوق و رهبران شیعیان پایان داده، از تحریف و دروغ پراکنی خودداری کنید و شیوه خود مبنی بر توجیه اقدامات ظالمانه را تغییر دهید.

به نظام توصیه می کنیم اجرای این حکم ظالمانه که حمله گسترده علیه شیعیان به شمار می آید را متوقف کرده و بداند که این شیوه به ساخت وطن و حل بحران منجر نخواهد شد و به صراحت اعلام می کنیم که جان خود را در راه دفاع از دین و مقدسات و رهبران تقدیم خواهیم کرد.