مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اساس مشروطیت به امضای آخوند – رحمه الله، توسط عده ای تجار ظاهر الصلاح در هنگام پایین آمدن آخوند از پله های اطاق مطالعه ی شخصی برای درس گفتن، صورت گرفت.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اساس مشروطیت به امضای آخوند – رحمه الله، توسط عده ای تجار ظاهرالصلاح در هنگام پایین آمدن آخوند از پله های اطاق مطالعه ی شخصی برای درس گفتن، صورت گرفت؛ در حالی که تمام فکر آخوند صرف جمع آوری مطالب درسی بود، آن هم به نام ترویج اسلام و دین و موافقت با کتاب و سنت و این که در راس مجلس شش نفر از علمای طراز اول قرار خواهند داشت، وکلای مجلس دارای چه شرایطی خواهند بود و…!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۸۷
محمد حسین رخشاد