یک منبع یمنی وجود هرگونه سکوهای پرتاب موشک در فرودگاه بین المللی «صنعاء» را تکذیب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، وجود هرگونه سکوهای پرتاب موشک در فرودگاه بین المللی «صنعاء» توسط یک منبع یمنی تکذیب شد.

بر اساس این گزارش، این منبع یمنی در این خصوص گفت: هیچ گونه تجهیزات و نیروهای نظامی در فرودگاه صنعاء مستقر نشده اند، چرا که این فرودگاه یک فرودگاه غیرنظامی است و هم اکنون نیز بر اساس معیارهای بین المللی اداره می‌شود.

این منبع اضافه کرد: اظهارات سخنگوی ائتلاف متجاوزان سعودی مبنی بر وجود سکوهای پرتاب موشک در فرودگاه صنعاء به منظور انحراف افکار عمومی مطرح شده است.

گفتنی است، در حال حاضر کنترل فرودگاه بین المللی صنعاء در دست ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است.