منابع خبری آمریکایی از رایزنی اعضای کنگره آمریکا بر سر تاسیس نهاد ویژه ای به منظور زیر نظر گرفتن فعالیت دیپلمات های روسیه در خاک آمریکا خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان کنگره آمریکا در حال بررسی طرح نظارت بر دیپلمات های روس در این کشور هستند.

بنابر این طرح، نهادی مختص به کشف ماموران اطلاعاتی، جرایم مربوط به آنها و همچنین کنترل شرایط مقررات رفت و آمد دیپلمات های روسیه در خاک آمریکا تاسیس خواهد شد.

نهاد مذکور، درخواست دیپلمات های روسی برای انجام سفرها تا شعاع ۸۰ کیلومتری محل خدمت خود را بررسی می کند و به مقام های «اف بی آی» گزارش خواهد داد.

همچنین اگر تنها یکی از دیپلمات های روسیه، مقررات مربوط به آمد و شد های درون و یا برون شهری که توسط دولت آمریکا وضع شده را رعایت نکند، سایر دیپلمات های سفارت و یا کنسولگری نیز به مدت سه ماه حق انجام ترددهای مشابه را نخواهند داشت.

به نوشته نشریه «بوز فید نیوز» آمریکا، هدف از ارائه چنین طرحی، تلاش برای زیر نظر گرفتن فعالیت های احتمالی اطلاعاتی روسیه در خاک آمریکا عنوان شده است.