مسئول بخش برنامه های استراتژیک پاکستان گفت: کشورهای عضو تامین کنندگان هسته ای با بی طرفی تمام در مورد عضویت هند و پاکستان در این گروه تصمیم گیری کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، «ظاهر کاظمی» مسئول بخش برنامه های استراتژیک پاکستان در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در اسلام آباد گفت: کشورهای گروه تامین کنندگان هسته ای «ان اس جی» باید با بی طرفی کامل در مورد درخواست عضویت هند و پاکستان تصمیم گیری کنند.

لازم به ذکر است این موضوع در حالی مطرح می شود که نشست گروه تامین کنندگان هسته ای با شرکت ۴۸ کشور عضو در سئول پایتخت کره جنوبی در حال جریان است و کشورهای عضو این گروه درخواست عضویت هند و پاکستان را مورد بررسی قرار می دهند. هند و پاکستان جزو کشورهایی هستند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای «ان پی تی» را امضا نکرده اند و طبق قوانین مصوب در این گروه نمی توانند به عضویت گروه تامین کنندگان هسته ای درآیند.

کشورهای کشورهای آمریکا، انگلیس، مکزیک حمایت خود را از عضویت هند در گروه مزکور اعلام کرده اند و در مقابل کشورهای چین، ترکیه و آفریقای جنوبی مخالف حضور هند در گروه تامین کنندگان هسته ای هستند.

مقامات وزارت خارجه چین اعلام کرده اند: کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده باشند نمی توانند به عضویت این گروه درآیند. مخالفت چین با حضور هند در گروه تامین کنندگان هسته ای بدلیل نزدیکی پکن به اسلام آباد و نیز درخواست عضویت پاکستان در گروه مذکور است.

کارشناسان بر این باورند به عضویت درآمدن تنها یکی از کشورهای هند و پاکستان صلح و ثبات را در منطقه آسیای جنوبی با خطری جدی مواجه خواهد ساخت.