منابع عراقی از به آتش کشیدن منازل ساکنان برخی مناطق تحت اشغال داعش در فلوجه از سوی تروریستهای تکفیری خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، ستاد جنگ عراق از اقدامات شنیع داعش در کوی جولا در شهر فلوجه برای خدشه وارد کردن به نیروهای عراقی خبر داد.

ستاد جنگ عراق بیان کرد: داعشی ها پس از شکست در نبرد فلوجه در آخرین مناطقی که در آن هستند دست به جنایت می زنند.باقیمانده تروریستها در کوی جولان اقدام به آتش زدن منازل شهروندان و برخی دارایی های آنها می کنند تا این اقدامات را به نیروهای عراقی نسبت دهند.

در بیانیه ستاد جنگ عراق آمده است: نیروهای امنیتی وارد کوی جولان خواهند شد و تروریست ها را ریشه کن خواهند کرد و دارایی های ساکنان فلوجه را مورد حمایت قرار خواهند داد.

شایان ذکر است که چندی قبل نیروهای عراقی موفق به آزاد سازی فلوجه شدند اما بخشی از مناطق شمالی این شهر هنوز در دست داعش است.