انگلیسی ها از صبح امروز به پای صندوقها رفتند تا به ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا رای بدهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، همه پرسی ماندن یا خروج انگلیس در اتحادیه اروپا صبح امروز شروع شد.

صندوق های رای گیری در جزیره شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی در ساعت هفت صبح به وقت محلی(۶ به وقت گرینویچ) ۲۳ ژوئن برابر با سوم تیر ماه شروع شده است و در ساعت ۱۰ شب به وقت محلی به پایان خواهد رسید.

انتظار می رود که نتایج همه پرسی فردا اعلام شود.

سن شرکت کنندگان در این همه پرسی ۱۸ سال است و حدود ۴۶ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۵۳۷ نفر در آن شرکت می کنند.شانس طرفداران و مخالفان خروج این کشور از اتحادیه اروپا یکسان است.

در میان کسانی که هنوز تردید دارند و موضع خود را تاکنون مشخص نکرده اند کف ترازو را به نفع هر یک از طرفداران و مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سنگین خواهند کرد. به ویژه که نظر سنجی هایی که تاکنون انجام شده است به وجود افرادی که هنوز موضع خود را مشخص نکرده اند اشاره کرده است.