شرکت سعودی «دمام» به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت حقوق کارگران خارجی از جمله کارگران پاکستانی نیست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «نفیس ذکریا» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: کارگران پاکستانی که تعداد آنها ۱۱۰ نفر اعلام شده است تا کنون نتوانسته اند حقوق خود را از شرکت عمرانی «دمام» عربستان سعودی دریافت کنند. مسئولین این شرکت اعلام کرده اند پس از حل شدن مسایل مالی حقوق معوقه کارگران پاکستانی را پرداخت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: شرکت «دمام» چندین ماه است حقوق کارگران پاکستانی را پرداخت نکرده است.

از سوی گزارشها حاکی از آن است نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر خارجی در این شرکت سعودی مشغول به کار هستند که حقوق ماههای گذشته خود را دریافت نکرده اند.