پس از حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان؛ دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی، حمایت از کودکان یمن را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان ملل نام ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان در یمن را در فهرست کشورهای و گروه های ناقض حقوق کودکان در درگیری ها قرار داده بود، اما برای بازنگری مشترک در تصمیم خود با این ائتلاف نام آن را از این فهرست حذف کرد.

سازمان ملل در گزارش مذکور، ائتلاف عربی را مسئول ۶۰ درصد از مرگ و جراحات کودکان در یمن درسال گذشته معرفی کرده بود که عربستان سعودی آن را رد کرد.

به گزارش رویترز، شاهزاده محمد که سمت وزیر دفاع سعودی را نیز برعهده دارد، قبل از دیدار با بان کی مون گفته بود که از این گزارش خشمگین نیست.

پس از دیدار بان و این شاهزاده سعودی در بیانیه صادره از سوی سازمان ملل آمده است ” دبیرکل امیدوار است که تا زمان ارائه گزارش به شورای امنیت، در موضوع حمایت از کودکان و غیرنظامیان در یمن، پیشرفتی حاصل شود تا بتواند در خلال ارائه گزارش، به آن اشاره کند”.

دبیرکل سازمان ملل اخیراً فشارهای غیرقابل توجیه عربستان برای وادار کردن این سازمان را به خارج کردن نام ائتلاف متجاوز نظامی به سرکردگی ریاض از فهرست ناقضان حقوق کودکان را محکوم کرده بود.

بان گفته بود که تصمیم وی برای برداشتن نام ائتلاف از “فهرست سیاه” یا “فهرست ننگ” به طور موقت که شامل کشورها و سازمان های ناقض حقوق کودکان در درگیری های مسلح می شود، از جمله تصمیماتی بوده که دشواری بسیاری را برای آن متحمل شده است.

وی افزود که این تهدیدات، احتمال اینکه میلیون ها کودک دیگر نیز در معرض درد و رنج شدید قرار گیرند، افزایش می دهد.

دبیرکل سازمان ملل درجمع خبرنگاران گفته بود که فشارهای عربستان، شامل تهدیداتی مبنی بر لغو حمایت مالی از چند برنامه سازمان ملل می شود.