سفیر رژیم صهیونیستی در قاهره، مصر و اسرائیل را دو رکن اساسی خاورمیانه خواند.

به گزارش پرس شیعه؛ حاییم کورین سفیر رژیم اسرائیل در مراسم “افطار خداحافظی” با کارکنان سفارت این رژیم در قاهره گفت: مصر و اسرائیل دو رکن اساسی خاورمیانه است.

سفارت رژیم اسرائیل با اعلام این خبر افزود: کورین در پایان ماموریت خود در مصر از همه اعضای سفارت برای همه تلاش هایشان جهت پیشبرد روابط مصر و اسرائیل تشکر کرد و افزود: مصر و اسرائیل دارای تمدنی قدیمی و خاطره تاریخی مشترک هستند.

کورین گفت: بعد از گذراندن دوران خصومت و دشمنی گذشته، منافع مشترک ایجاب کرده است که با یکدیگر برای آینده ای بهتر کار کنیم. در دوره کاری خود در قاهره احساس کردم که در خانه خودم هستم و تفاهم و مشارکتی که با ملت خوب مصر داشتم، بسیار مثبت بود.

سفیر رژیم اسرائیل ابراز امیدواری کرد که روابط نه تنها بین دو دولت، بلکه میان اسرائیلی ها و مصری ها تقویت شود. وی همچنین برای ملت مصر، ترقی و پیشرفت آرزو کرد.