رئیس جمهوری ترکیه همزمان با برگزاری همه پرسی انگلیسی ها برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا از توانایی آنکارا برای اقدامی مشابه سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، رئیس جمهوری ترکیه می گوید می توان در ترکیه هم یک همه پرسی با موضوع عضو شدن یا نشدن در اتحادیه اروپا به سبک بریتانیا برگزار کرد.بر اساس این گزارش، «رجب طیب اردوغان» طی سخنانی در استانبول گفت: ما هم می توانیم از مردم سوال کنیم. درست مانند آنچه در بریتانیا انجام میشود.

وی افزود: ما خواهیم پرسید مذاکرات با اتحادیه اروپا را ادامه دهیم یا متوقف کنیم؟ اگر مردم موافق بودند آن وقت می‌توانیم کارمان را ادامه دهیم.

این در حالیست که «اردوغان»، تا پیش از این سخنان، همواره از عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی دولت نام می برد. این نخستین بار است که رئیس جمهوری ترکیه از همه پرسی در مورد عضویت در اتحادیه اروپا سخن می گوید.

«اردوغان» همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اتحادیه اروپا گفت: شما به تعهدتان پایبند نبودید. این روی زشت شما است. وقتی اردوغان روی زشت شما را آشکار می‌کند، عصبانی می‌شوید…. ۵۳ سال پیش به این کشور قول عضویت در اروپا داده شده اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

گفتنی است پیوستن به اتحادیه اروپا و دریافت کمک های مالی از شروط اصلی ترکیه برای پذیرش پناهندگاه اروپا بود. اما با انجام چندین ماه مذاکرات تنگاتنگ میان دو طرف، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تا زمانی نا مشخص به تعویق افتاده است.