دبیر کل جنبش احرار بحرین تأکید کرد، مسؤولان این کشور به کسانی که با پرچم داعش تجمع می‌کنند کاری ندارند.

به گزارش پرس شیعه؛ سعید الشهابی به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: در کشور ما متن اتهام از پیش نوشته می شود. در ۲۰ سال من را ۲۰ دفعه به محاکمه می کشاندند و هر دفعه اتهام های شبیه هم دیگر اقامه می دادند.
وی افزود: افرادی هستند که به القاعده تعلق خاطر دارند و با پرچم داعش تجمع برگزار می‌‌کنند، و یا عکس‌هایی دارند که در سوریه پرچم به دست هستند، ولی کسی به آنها توجه نمی‌کند، و تحت هیچ شرایطی آنها را دستگیر نمی‌کنند.
الشهابی افزود: ماجرای محروم کردن آیت الله شیخ عیسی قاسم از حق تابعیت، نشان می‌دهد که نظام بحرین قادر نیست از نظر سیاسی با مردم کشور حتی با اهل تسنن آن ادغام شود، یعنی رژیم و خانواده حاکم با خواست های مردم سنی و شیعه مطابقت ندارد. سعید الشهابی خاطرنشان کرد: مقامات فکر می کنند که با گرفتن حق تابعیت، انسان را از حقوق محروم می کند. ولی یک شهروند بحرینی در درجه اول تعلق خود را به کشور از طریق ملت و تاریخ و آبا و اجداد خود احساس می کند، نه به خاطر وفاداری به مقامات.