نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک پنج فروند موشک، تجمعات نظامیان سعودی در «عسیر» را هدف قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، نیروهای یمنی روز دوشنبه تجمعات نظامیان سعودی در «عسیر» را هدف حمله موشکی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن ۵ فروند موشک را به تجمعات مزدوران نظامی سعودی در عسیر واقع در جنوب عربستان شلیک کردند.

در همین راستا، یک منبع نظامی از شلیک پنج فروند موشک از نوع «زلزال ۱» و چندین گلوله توپ به مواضع نظامیان سعودی در مقابل گذرگاه علب خبر داد.