نشست شورای همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و صنعت با تصویب آئین نامه حق امتیاز انحصاری مالکیت فکری و تجاری سازی و بازنگری شیوه نامه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، هجدهمین نشست شورای همکاری دانشگاه و صنعت در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد.

دکتر محمدعلی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با توجه به شرایط بودجه‌ای سال ۹۸، یکی از برنامه‌های دانشگاه، نگاه به بیرون و صنعت است؛ در این راستا مذاکرات جدیدی با همکاران صنعت شروع شده است و در نظر داریم با دعوت از شرکت‌های دارویی و صنعتی به دانشگاه، تفاهم‌نامه‌هایی در سال آینده منعقد شود. امیدواریم در سال جدید بتوانیم به این هدف نائل شویم.

تصویب آئین نامه حق امتیاز انحصاری مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

در ادامه دکتر محمدرضا منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص پیشنهاد کمیته فناوری برای تصویب آئین نامه حق امتیاز انحصاری مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری گفت: در ضرورت تنظیم این آئین‌نامه شکی نیست و یکی از اساسی‌ترین نیازهای دانشگاه‌ها برای حرکت جدی به سمت تجاری‌سازی و خلق ثروت است.

منظم گفت: قاعدتاً باید حقوق دانشگاه، مجریان و فناوران روشن شود. علی‌رغم اینکه این نیاز اهمیت زیادی دارد؛ تهیه آئین نامه بسیار دشوار بود و طی سه سال برای تنظیم آن تلاش زیادی انجام شده است.

این آئین نامه پس از بررسی توسط اعضای شورا، نوع مشارکت و همکاری دانشگاه در مالکیت فکری، کسب درآمد و تجاری‌سازی مشخص و مصوب شد.

بیشتر بخوانید.....
تحول رستوران داری با تکنولوژی

بازنگری شیوه نامه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

همچنین با نظر اعضای شورا، عنوان شیوه نامه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهران اصلاح شد و به شیوه نامه تأسیس شرکت با ایده‌های تولید محصولات و خدمات دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تغییر یافت و پس از بازنگری، حق امتیاز دانشگاه بین ۱ تا ۵ درصد از فروش شرکت از زمان شروع فروش به مدت ۵ سال به تصویب رسید.

تصویب شیوه‌نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این نشست به منظور حمایت از محصولات شرکت‌های دانش بنیان و جهت دار کردن خریدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر اساس مصوبه بیست و پنجمین جلسه کمیته فناوری، شیوه‌نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران تصویب و نحوه حمایت دانشگاه از خرید «تجهیزات با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت» مشخص شد.

در این نشست با پیشنهاد تأسیس دو شرکت دانش بنیان تولید کیت سنجش آپوپتوز بر مبنای FITC-Annexin V و طراحی و ساخت دستگاه فیلتراسیون قابل حمل به منظور کنترل آلاینده‌های گاز و بخار محیط کار موافقت اصولی شد.