این تغییرات در شرایطی به تصویب رسید که ۴۰ نفر از ۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس الامه کویت به آن رای مثبت دادند و از این پس افرادی که مطابق حکم قضایی سابقه اهانت به اسلام و امیر این کشور را در پرونده داشته باشند، اجازه نامزدی و شرکت در انتخابات مجلس الامه کویت را نخواهند داشت.

به گزارش پرس شیعه؛ از سویی دیگر منابع رسانه ای خبر دادند که دولت کویت در حال بررسی طرحی جهت تصویب در پارلمان این کشور است که به این قوه اجازه می دهد جهت جبران کسری بودجه و طی بازه زمانی ۲۰ ساله اوراق قرضه به ارزش ۲۵ میلیارد دینار معادل ۸۵ ملیارد دلار عرضه کند.
عملیاتی شدن چنین طرحی بستگی به ادامه روند قیمت نفت در بازارهای جهانی و توانایی دولت کویت در مواجهه با کسری بودجه خواهد داشت.