موتورسیکلتی طراحی شده که بدون اتکا به هیچ نقطه ای تعادل خود را حفظ می کند. این وسیله نقلیه دونفره مجهز به دنده است و می تواند در کمتر از ۶ ثانیه سرعت خود را به ۱۰۰ کیلومتر برساعت برساند.

دریافت ۳ MB

به گزارش پرس شیعه، یک موتورسیکلت برقی طراحی شده که بدون اتکا به هیچ نقطه‌ای، تعادلش را حفظ می‌کند. در حقیقت موتورسیکلت C-۱ متعلق به شرکت Lit Motors هرگز روی زمین نمی‌افتد.

C-۱ با عرض ۳۸ اینج مجهز به در و دنده است و ظرفیت دو سرنشین را دارد. این خودرو با یکبار شارژ می‌تواند ۲۰۰ مایل طی کند.

در این وسیله نقلیه از ژیروسکوپ و موتورهای الکتریکی برای حفظ تعادل وسیله نقلیه استفاده می‌شود.

همچنین موتورسیکلت مذکور می‌تواند در کمتر از ۶ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر برساعت برساند.