مزدوران آل خلیفه منطقه الدراز بحرین را که زادگاه و محل سکونت آیت الله شیخ عیسی قاسم است، محاصره کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای امنیتی اقدام به نصب موانع سیمانی در تمام ورودی این روستا برای جلوگیری از ورود معترضین به حکم لغو تابعیت شیخ عیسی نمودند.
پایگاه اینترنتی “مرآه البحرین” به نقل از اهالی الدراز گزارش داد که نیروهای امنیتی روسای حسینیه ها را فراخوانده و به آنان گفتند هر هیئت عزاداری را که مواضع سیاسی اتخاذ نماید، هدف قرار خواهند داد.
اطلاعات موجود حاکیست که مسئولین آل خلیفه گفته اند از استفاده از زور علیه روزه داران در صورت بر افراشتن تصویر شیخ عیسی قاسم، ابایی نخواهند داشت.
از زمان اعلام سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، زنان، کودکان و سالمندان به رغم گرمای هوا در کنار خانه شیخ عیسی تحصن کرده و حتی نماز، دعا و افطاری را در این منطقه برگزار می نمایند.
یک نماینده سابق مجلس بحرین از “جمعیت الوفاق” (که به نام وی اشاره نشده است” به مرآه البحرین گفت که ساعت های آینده در بحرین به ویژه برای شیخ عیسی و ادامه حرکت مردمی بسیار مهم است.