استاد حوزه علمیه قم با بیان این که به وجود آمدن جریان های تکفیری با مطالعات عمیق در طول قرن ها بوجود آمده است، گفت: پیدایش این جریان ها محصول مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی است.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم امروز در جلسه تفسیر قرآن کریم که در مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی برگزار شد، گفت: جریان های تکفیری محصول دشمنان اسلام است.

وی با اشاره به عمل قربانی در ایام حج اظهار داشت: قربانی در ایام حج به نفع خود انسان ها است و هدف خدا با این قربانی اطاعت بی چون و چرایی مسلمانان است که این نشانگر تقوا و بندگی مسلمانان است.

آیت الله هادوی تهرانی تصریح کرد: اگر انسان ها کلمه الله اکبر را خوب درک کنند و درک کنند که خداوند متعال از همه چیز بزرگ تر است و همه امکانات عالم تحت اختیار اوست آنها در دنیا با آرامش و خوشی زندگی خواهند کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در اسلام جهاد به عنوان یکی از وظایف مسلمانان در کنار نماز و روزه مطرح شده است و در طول تاریخ جهاد بهانه ای برای دشمنان اسلام شده که بتوانند از این عمل جهاد به مسلمانان ضربه بزنند و مسیحیت ادعا کند که اسلام دین شمشیر و خشونت است.

وی عنوان داشت: امروز پیدایش تفکر وهابی و تکفیری محصول مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی بود که با مطالعاتی که در طول قرن ها انجام دادند و نکاتی را که فکر کردند می توانند از آن طریق به اسلام ضربه بزنند، جریانهای تکفیری را بوجود آوردند.

آیت الله هادوی تهرانی ابراز داشت: پشتوانه جریان های تکفیری یک کار فوق العاده عمیق علمی روی مصادیق اسلامی است و این مصادیقی که آنها استفاده کردند خالی از اشکال نیست اما فقیهان شیعه با دقت و وسواس خاص به روایات و احادیث عمل می کردند تا احکام ناب اسلام را استخراج کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: روز به روز جریان های تکفیری افراطی تر می شوند دشمنان اسلام و کشورهای غربی قصد دارند به هدف خود برسند و ادعای خود را ثابت کنند که اسلام دین منطق نیست بلکه دین خشونت، شمشیر و زور است.

وی گفت: طبق اعترافات خود غربی ها تاریخ علم بشر و علوم پیشرفته از سوی دانشمندان اسلامی مانند ابوعلی سینا و جابربن حیان بوده است و این دینی که نماد علم و پیشرفت و محبت و مهربانی است چطور ممکن است به عنوان دین خشونت معرفی شود.

آیت الله هادوی تهرانی تصریح کرد: دشمنان اسلام جهاد اسلامی را نماد خشونت معرفی می کنند در حالی که اسلام دین مهربانی و عطوفت است و علمای شیعه با منطق ناب محمدی بر دل ها نفوذ می کنند.