نتایج یک بررسی جدید در کره جنوبی نشان می دهد که کتاب های آموزشی در مدارس این کشور تصویر نادرستی از دین اسلام به کودکان کره ای نشان می دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ نتایج یک بررسی جدید در کره جنوبی نشان می دهد که کتاب های آموزشی در مدارس ابتدایی و راهنمایی این کشور تصویر نادرستی از دین اسلام به کودکان کره ای نشان می دهند.

پروفسور سئول کیوجو از دانشگاه ملی آموزش در شهر Gyeongin کره جنوبی این بررسی را به درخواست کمیسیون ملی حقوق بشر کشورش انجام داد.

در این بررسی مشخص شد که کتاب های آموزشی مدارس کره جنوبی در بیان توضیحات مربوط به موضوعاتی نظیر به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها و مسائل جنسی بهتر از گذشته هستند اما در مورد معرفی دین اسلام همچنان از نقایص عمده ای رنج می برند.

بررسی پروفسور کیوجو نشان می دهد که کتاب های آموزشی مدارس کره جنوبی در توصیف دین اسلام از کلماتی مانند فقیر، درگیری، بی ثباتی و نزاع استفاده می کنند.

این در حالی است که کشورهای غربی در همین کتابها با عباراتی نظیر ثروتمند، بافرهنگ، باثبات و پیشرفته توصیف می شوند.

کمیسیون ملی حقوق بشر کره جنوبی توصیه کرده است که کتاب های آموزشی این کشور باید در مورد دین اسلام موضع بی طرفانه تری اتخاذ کنند.