در حالیکه شمارش آرای همه پرسی انگلیس در خصوص «خروج» و یا «ماندن» این کشور در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد،‌ نتایج اولیه در اسکاتلند از پیروزی چشمگیر طرفداران «ماندن» حکایت می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه تلگراف،‌ نتایج اولیه همه پرسی انگلیس در خصوص «خروج» یا «ماندن» این کشور در اتحادیه اروپا از پیروزی چشمگیر طرفداران «ماندن» در حوزه انتخابیه اسکاتلند خبر می دهد.

طبق آرای تاکنون شمارش شده در اسکاتلند، ۶۲.۷ درصد از رأی دهندگان به گزینه «ماندن» و ۳۷.۳ درصد به گزینه «خروج» رأی مثبت داده اند.