هواداران ولزی «خروج» بریتانیا از اتحادیه اروپا با اختلاف سه درصد بر رقیب خود پیروز شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه تلگراف، حامیان ولزی «خروج» بریتانیا از اتحادیه اروپا توانستند با اختلاف بیش از سه درصد بر هواداران «ماندن» پیروز شوند.

با اتمام روند شمارش آراء در ولز مشخص شد که ۵۱.۷ درصد از رأی دهندگان ولزی به گزینه «خروج» بریتانیا از اتحادیه اروپا و ۴۸.۳ درصد به گزینه «ماندن» رأی مثبت داده اند.