هواداران «ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا» در کشورهای اسکاتلند و ایرلند شمالی بر رقیب خود پیروز شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه تلگراف، نتایج نهایی شمارش آراء در کشورهای اسکاتلند و ایرلند شمالی از پیروزی قطعی هواداران «ماندن» بریتانیا در اتحادیه اروپا خبر می دهد.

نتایج نهایی شمارش آراء نشان می دهد که ۶۲ درصد از رأی دهندگان اسکاتلندی به گزینه «ماندن» و در مقابل، تنها ۳۸ درصد به گزینه «خروج» بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی مثبت داده اند.

در ایرلند شمالی نیز، حامیان «ماندن» در اتحادیه اروپا توانستند با کسب ۵۵.۷ درصد از آراء بر هواداران «خروج»- با ۴۴.۳ درصد آراء- پیروز شوند.