سازمان آزادی های مدنی در سیاتل ضمن بیانیه ای از مدارس ابتدایی خواست در روزه داری دانش آموزان مسلمانان مداخله نکرده و ضمن درخواست عذرخواهی از آنان خواسته ایام امتحانات را با مراتب دینی دانش آموزان هماهنگ کنند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از king5، سازمان آزادی های مدنی اسلامی در شهر سیاتل از مسئولین مدارس ابتدایی که از والدین دانش آموزان خواسته بود مانع روزه گرفتن مسلمانان شوند، عذرخواهی طلبید.

مدارس ابتدایی شهر سیاتل در واشنگتن آمریکا به والدین دانش آموزان مسلمان گفته بودند که مانع روزه گرفتن دانش اموزان مسلمان در ایام ماه مبارک رمضان شوند زیرا این ایام همزمان با امتحانات دانش آموزان است.

این گروه اسلامی ضمن بیان اینکه عکس العمل مدیران مدرسه «نابجا» بوده، خواستار عذرخواهی شده است.

شورای روابط اسلامی آمریکایی (کایر)، در واشنگتن اعلام کرد که مدیریت مدرسه ابتدایی در نامه ای به والدین مسلمان، به آن ها گفته مانع روزه گرفتن دانش آموزان شوند و غذا و خواب کافی داشته باشند.

مسیح فولادی مدیر اجرایی شورای کایر در واشنگتن؛ که بزرگترین نهاد حقوقی مسلمانان در آمریکا می باشد در این باره گفت: اگر آن ها می خواهند برابری تحصیلی ایجاد کنند باید اعمال مذهبی مسلمانان را نیز در نظر بگیرند.

کایر افزود: رمضان یکی از مهمترین ایام برای مسلمانان محسوب می شود و این اقدام مدرسه که قصد دخالت در رسوم مذهبی ما را دارند غیرقابل قبول و نابجا است.

این سازمان از مسئولین مدرسه خواست گفته هایشان را پس گرفته، غذرخواهی کنند و ایام امتحانات را به گونه ای تنظیم کنند که دانش آموزان مسلمان نیز بتوانند در ماه مبارک رمضان روزه داری کنند.

بیشتر بخوانید.....
وعده ۲ گانه «هسپل» به سنا برای تصدی ریاست سیا

فولادی در این باره گفت: ما آنها را تشویق می کنیم که برای تضمین احترام و تکریم متقابل مذهبی تمامی دانش آموزان در مدرسه با ما کار کنند.