وزارت ارتباطات اعلام کرد که با مدیریت مصرف منابع در سال ۹۷، «نظام مدیریت سبز» در این وزارتخانه محقق شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهین جعفرپور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای نظام مدیریت سبز در این وزارتخانه گفت: همه برنامه‌های تدوین شده سال جاری در این حوزه اجرایی شده است.

وی با اشاره به اقدامات دبیرخانه تبیین نظام مدیریت سبز گفت: رویکرد اساسی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات که دبیرخانه این نظام نیز محسوب می‌شود، حرکت از نهادسازی به نهادینه سازی در حوزه مدیریت سبز محسوب می‌شود و در همین راستا برای هماهنگی بیشتر و تحکیم حلقه‌های اتصال بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات، سند راهبری نظام مدیریت سبز تهیه و راهبردهای ۱۲ گانه آن تدوین شد.

جعفرپور با تاکید بر اینکه مطابق با این سند، آموزش و فرهنگ‌سازی لازم نیز در دستور کار قرار گرفت، با اشاره به تشکیل ۱۱ کمیته نظام سبز در ستاد وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های وابسته، ادامه داد: بر همین اساس هر دستگاهی در وزارت ارتباطات نظام مدیریت سبز را می‌شناسد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کند.

وی تاکید کرد: معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، متولی نظام مدیریت سبز در دستگاه‌ها است که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی پنجگانه و حضور نمایندگان دستگاه‌ها در این کارگروه‌ها و مبادله تجارب بین آنها به نظام گزارش دهی عملکرد یکسان رسیدیم.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به وجود «شبکه همراهان سبز» در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در این شبکه از ظرفیت کسانی که علاقمند به این موضوع هستند و به صورت خودجوش فعالیت‌هایی داشتند، در قالب طرح‌های مطالعاتی استفاده می‌شود.

جعفرپور اضافه کرد: یکی از نتایج این هم افزایی شکل گرفته در مجموعه وزارت ارتباطات، همکاری در مصرف برق در تابستان جاری بوده و به همین دلیل وزارت نیرو نیز از وزیر ارتباطات تقدیر کرده است.