ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد بیش از هزار مبارز فلسطینی عضو جنبش حماس در حال حاضر روی حفر تونلی عظیم و عمیق کار می کنند که به مرکز اراضی اشغالی فلسطین منتهی می شود.

به گزارش پرس شیعه، بنابر ارزیابی های ارتش رژیم صهیونیستی از تهدیدات کنونی علیه این رژیم که در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت منتشر شد، بیش از هزار مبارزه فلسطینی عضو جنبش مقاومت اسلامی حماس در حال حاضر بر روی حفر یک تونل عظیم و عمیق کار می کنند که به مرکز اراضی اشغالی فلسطین منتهی می شود.

ارتش رژیم صهیونیستی بر پایه این ارزیابی مدعی شده است که فعالیت های گذشته حماس بر روی ساخت و ساز همزمان دهها تونل کوچک تر به شدت کاهش داشته است و نزدیک به ۳۰ تونل کوچک در طول جنگ ۵۱ روزه علیه نوار غزه تخریب شد ولی حماس از آن زمان مشغول بازسازی شبکه تونل های زیرزمینی خود بوده است.

به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، حفر این تونل عظیم و مرکزی با سرعت ۵۰ متر در هر روز در جریان است و تصمیم گیری در مورد متمرکز شدن بر روی یک تونل مرکزی و عظیم در طول جنگ ۵۱ روز و از سوی رهبری حماس انجام شده است.

در این ارزیابی، ارتش اسرائیل مدعی شده است که حماس قصد دارد از این تونل برای انتقال مبارزان فلسطین به مرکز اراضی اشغالی فلسطین استفاده کرده و حمله ناگهانی و عظیمی را ترتیب دهد، همچنین خاطرنشان کرده که زمان بسیار زیادی است که این تونل از حصارهای مرزی رد شده است.

“یوسی لانگوتزکی” یکی از کارشناسان اصلی اسرائیلی در حوزه تونل های زیرزمینی حماس هشدار داده است که فعالیت های کنونی اسرائیل برای شناسایی محل تونل ها بسیار دیر صورت گرفته، چراکه تونل ها تاکنون از مرزها رد شده و به اراضی اشغالی رسیده اند.