باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد که به این رأی احترام می گذارد.

به گزارش پرس شیعه؛ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی مردم بریتانیا را قابل احترام خواند و گفت: به این رأی احترام می گذاریم.

اوباما همچنین تأکید کرد: رابطه آمریکا با انگلستان متعاقب این نتیجه همچنان مستحکم می ماند.

متعاقب همه پرسی خروج/ماندن بریتانیا از اتحادیه اروپا در مجموع ۵۲ درصد به خروج از اتحادیه رأی دادند؛ نتیجه ای که بازتابهای متفاوتی را در سطح بین المللی داشته است.