حاکمان دبی بخشنامه های تازه ای برای آزای بیشتر شرب خمر در ماه رمضان امسال صادر کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه واشنگتن پست نوشت که حاکمان دبی با صدور بخشنامه ای محدویدت های خرید و فروش مشروبات الکلی در روزهای ماه رمضان را کمتر کرده اند.
واشنگتن پست این تصمیم را نشانه ای از تمایل حاکمان دبی برای کسب سود بیشتر از گردشگری و تجارت مشروبات الکلی دانست، به ویژه اینکه انتظار می رود یک میلیون گردشگر در ماه جاری به دبی سفر کنند.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، دبی در سال ۲۰۱۴، ۶۷ میلیون لیتر آب جو و ۲۰ میلیون لیتر انواع دیگر مشروبات الکلی فروخته است.
در سال های گذشته، بر اساس قوانین دبی، افراد برای شرب خمر در ماه رمضان باید تا اذان مغرب صبر می کردند. سالن های شرب خمر در برج های دبی نیز باید صدای موسیقی خود را پایین می آوردند.