آیت الله سبحانی به پرسشی درباره عید نوروز پاسخ گفت.

به گزارش پرس شیعه، متن پرسش مطرح شده درباره عید نوروز و پاسخ آیت الله سبحانی، مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

سوال: عید نوروز بدعت است؟

پاسخ:

بسمه تعالی: عید نوروز عید ملی است و هرگز بدعت نیست زیرا به شرع نسبت داده نمی‌شود بلکه مردم این روز را به عنوان آغاز سال انتخاب کرده و به جشن می‌پردازند و آثار مثبتی دارد، زیرا مردم به صله أرحام و دید و بازدید می‌پردازند، البته به شرط اینکه از محرمات پیراسته باشد، ولی اگر عید بودن آن روز را به شرع مقدس نسبت بدهیم کار صحیحی نیست چون روایاتش ضعیف است. والله العالم