یادواره شهید دکتر بهشتی و تجدید میثاق با شهدای هفتم تیر با همکاری دو دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ یادواره شهید بهشتی با همکاری ۲ دانشگاه یکشنبه ششم تیر ماه ۱۳۹۵ در بهشت زهرا و در جوار آرامگاه شهدای هفتم تیر برگزار می شود.

این یادواره به مناسبت سالروز شهادت شهیدبهشتی و ۷۲ تن از یارانشان که سال ۱۳۶۰ بر اثر انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی توسط منافقان به شهادت رسیدند، با حضور دانشگاهیان شهید بهشتی و دانشگاهیان علوم پزشکی شهید بهشتی برپا خواهد شد.