گروه تامین کنندگان هسته ای با درخواست عضویت هند و پاکستان در این گروه مخالفت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، گروه تامین کنندگان هسته ای در اجلاس سئول کره جنوبی با درخواست عضویت هند و پاکستان در گروه تامین کنندگان هسته ای مخالفت کرد.

گروه تامین کنندگان هسته ای که شامل ۴۸ کشور است در اجلاس سئول تصمیم گرفتند کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای «ان پی تی» را امضا نکرده اند نمی توانند به عضویت این گروه درآیند.

کشورهای چین، ترکیه، بلژیک و اتریش از جمله مخالفان پیوستن هند به گروه مذکور بودند. یکی از شروط عضویت در گروه تامین کنندگان هسته ای امضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای است.