نخست وزیر ایتالیا در واکنش به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: باید برای تغییر اروپا تلاش کنیم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، « ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا با اشاره به همه پرسی مردم انگلیس و نتیجه آن مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا اظهار داشت: اروپا در هر مرحله از دشواری ها سعی کرده تا گذر خوبی از خود به نمایش بگذارد.

نخست وزیر ایتالیا با بیان اینکه تغییر لازمه اروپا است، گفت: اروپا برای همه ما به عنوان خانه و مامن محسوب می شود و ما باید برای هر چه بهتر شدن آن قدم برداشته و تغییرات لازم را اعمال کنیم.

وی همچنین افزود: ایتالیا به عنوان یکی از مهره های اصلی اروپا برای استحکام هر چه بیشتر بنیان اروپا تلاش می کند.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا واکنش های مختلفی در سطح بین المللی به همراه داشت.