مردم بصره عراق با برگزاری تظاهراتی ضمن اعلام همبستگی خود با شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی، شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه سر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه «سومریه نیوز»، مردم «بصره» در عراق به منظور اعلام همبستگی با «شیخ عیسی قاسم» روحانی شیعی بحرینی تظاهرات برپا کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی حمایت خود از «شیخ عیسی قاسم» را اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین با سر دادن شعارهای اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» را به شدت محکوم کردند.

گفتنی است، «شیخ عیسی قاسم» روحانی برجسته شیعی بحرینی چندی پیش توسط مقامات رژیم آل خلیفه سلب تابعیت شد.