رسانه های روسی گزارش دادند؛ طرح احداث خط آهن روسیه و افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دوباره مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «خبرگزاری خاورمیانه»، طرح ساخت راه آهن روسیه به افغانستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی تا حال بنا بر مشکلاتی تا حال عملی نشده است اکنون دوباره در تاجیکستان مورد بررسی قرار می گیرد.

این طرح یکی از آرزوهای دیرینه برجای مانده در چارچوب احداث راه های ارتباطی فراتر از مرزها، هنوز هم در دستور کار است؛ اما هزینه سنگین آن یکی از موانع اصلی اجرای شدن این طرح عنوان شده است.

روسیه و شوروی سابق از گذشته در صدد گسترش دسترسی های تجاری و ترانزیتی به مناطق مختلف جهان به ویژه آسیا و خاورمیانه از مسیرهای دریایی و زمینی بوده اند که رسیدن به آب های خلیج فارس و مسیر ریلی چند منظوره به افغانستان از مهمترین این طرح ها است.

رسانه های روسی، از بررسی جدید روند اجرای طرح راه آهن مسیر روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه خبر دادند.

در این گزارش آمده است که این خط آهن سودآور خواهد بود؛ اما برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه زیاد اجرای طرح ممکن است مانع مشارکت سرمایه گذاران شود.

مقامات رسمی تاجیکستان نیز با احتیاط بیشتری پروژه جدید راه آهن را ارزیابی می کنند. گفته می شود که نخست پیشنهادهای چهار کشور مسیر طرح و سرمایه گذاران ارزیابی شده و بعد از آن پروژه بررسی خواهد شد.

بر پایه محاسبات اولیه، اجرای این پروژه با توجه به مناطق کوهستانی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.